;; -*- mode:lisp; coding:utf-8 -*-
(eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
 (setf *readtable* (copy-readtable nil)))


(eval-when (:compile-toplevel)
 (print @"ASCII test string.")
 (print @"ISO-8859-1 test string, c'est bientôt l'été.")
 (print @"Unicodde test string, λαμβδα!")
 (print (class-of @"ASCII test string."))
 (print (class-of @"ISO-8859-1 test string, c'est bientôt l'été."))
 (print (class-of @"Unicodde test string, λαμβδα!"))
 (print (find-method (function make-load-form) nil (list (class-of @"ASCII test string.")) nil))
 (print (find-method (function make-load-form) nil (list (class-of @"ISO-8859-1 test string, c'est bientôt l'été.")) nil))
 (print (find-method (function make-load-form) nil (list (class-of @"Unicode test string, λαμβδα!")) nil))
 (terpri))

(defvar *test-1* @"ASCII test string.")

(defvar *test-2* @"ISO-8859-1 test string, c'est bientôt l'été.")

(defvar *test-3* @"Unicodde test string, λαμβδα!")
ViewGit