setenv TERM "`tset - -m network:\?vt52 -m vt52:\?vt52 -IQ`"
ViewGit