setenv TERM "`tset - -m network:\?vt100 -m vt100:\?vt100 -IQ`"
ViewGit